DE SCHOOLSCHRIJVER

De feestelijke afsluiting van het schoolschrijverproject 2013 in het Muziekgebouw in Amsterdam, met presentator Abdelkader Benali.

De feestelijke afsluiting van het schoolschrijverproject 2013 in het Muziekgebouw in Amsterdam, met presentator Abdelkader Benali.

Sinds 2007 kent de VvL de (Vereniging van Letterkundigen) VvL-penning toe als blijk van waardering voor mensen of instanties die iets hebben ondernomen of gepresteerd dat schrijvers en/of vertalers ten goede komt en die daarvoor naar de mening van de VvL te weinig publieke waardering krijgen. Afgelopen juni werd de VvL penning uitgereikt aan Annemiek Neefjes, de bedenker van het concept: De Schoolschrijver. Ik ben een van Annemieks schoolschrijvers, en mijn collega’s en ik waren trots op haar want we hebben in praktijk ervaren hoeveel je als schoolschrijver kunt betekenen.

Wat doet een schoolschrijver? Een schoolschrijver gaat binnen een traject van een half jaar één dag per week naar een basisschool waar grote behoefte is aan taalstimulering. Na een feestelijk introductie werkt de schoolschrijver negen weken met dezelfde klassen zodat de wisselwerking tussen schrijver en kinderen verdiept en verbreed wordt. Daarna volgen er nog drie weken talentenklassen, waarin een aantal kinderen extra aandacht van de schrijver krijgt. De schrijver werkt vanuit  eigen ervaring, enthousiasme, en liefde voor lezen en schrijven. Kortom, recht uit het schrijvershart. Er is wel een ruim en ondersteunend, flexibel programma met richtlijnen dat o.a. ook aanstuurt op het optimaal betrekken van de leerkrachten en de ouders bij het project De Schoolschrijver. Zo organiseert de schrijver een ouderbijeenkomst, een studiebijeenkomst voor de leerkrachten, een bibliotheekbezoek of –speurtocht, huiswerkopdrachten, leestips, een muurkrant in de school, e.d.

Alle kinderen van de school kennen de schoolschrijver. Na een aantal weken is er geen enkel kind meer dat niet weet wat een uitgeverij is, een illustrator of een titel. Alle kinderen begrijpen dan dat iemand – een schrijver – door middel van verbeelding en taal de wereld in een boek schept. Ze kunnen zich een beeld vormen van hoe een schrijver begint met een idee, tot aan het moment dat een boek in de winkel ligt. En ze ontdekken dat zij ook schrijvers kunnen zijn. Van gedichtjes, verhalen over hun familie, van gevoelens en wensen, of van fantasieverhalen vol monsters en prinsessen. Dit schrijven zonder opdracht – uit je verbeelding – is iets dat op scholen zeer zelden tot nooit wordt gedaan. Maar juist dan zijn kinderen razend enthousiast en optimaal gemotiveerd om naar eigen woorden te zoeken. Juist dan zetten ze spelenderwijs hun passieve taalkennis om in actieve en creatieve taalbeheersing zoals ze die zo nodig hebben voor interactie met hun leefwereld.

De kinderen gaan anders naar boeken kijken: “Ik denk dat deze schrijfster dit boek speciaal geschreven heeft voor kinderen die van voetballen houden.” “Deze schrijver heeft een verhaal geschreven dat echt is gebeurd. Dat is heel dapper.” “Het is net alsof ik de stem van die schrijver in mijn hoofd hoor als ik lees. Het is een hele aardige stem.”

Aan het eind van mijn vier maanden was het moeilijk om afscheid te nemen. Voor de laatste keer in mijn auto wegrijdend van de school zag ik ze nog even, “mijn” kinderen, in het drukke Amsterdamse stadsgewoel tussen al die grote mensen op weg naar huis met boven hun hoofden deinend de ballonnen die ik had getrakteerd.

Dit waren de afscheidswoorden van de juf van groep vier: ‘Ik vind dat je moet weten, Selma, dat sommige kinderen in deze (zwakke) klas anderhalf (school)jaar in taalvaardigheid vooruit zijn gegaan door je werk hier.’

Dit jaar ben ik weer schoolschrijver – andere kinderen, andere school.

Advertenties